PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o
Čs. armády 29
261 01 Příbram IV

Tel.:   318 637 777
Fax:   318 637 777
Mobil: 602 757 777
          776 757 777
e-mail: info@pilny-is.cz
 
inženýrské služby investiční
  • zpracování investičních záměrů
  • zajištění předprojektových a projektových podkladů
  • zajištění územního rozhodnutí včetně potřebných vyjádření dotčených orgánů a institucí
  • zajištění stavebního povolení včetně všech vyjádření dotčených orgánů a institucí
  • koordinace všech subjektů podílejících se na přípravě výstavby ( objednatel, architekt, projektant, technolog …)
inženýrské služby realizační
  • zpracování podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavby
  • vyhledání dodavatelů stavby do výběrového řízení
  • vyhodnocení výběrového řízení stavby
  • kontrola smluvních vztahů
  • koordinace všech subjektů podílejících se na investiční výstavbě ( objednatel, architekt, projektant, zhotovitel, geodet, geolog … )
 
Copyright © 2007 PILNÝ - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design by DIRTECHO MEDIA s.r.o.