PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o
Čs. armády 29
261 01 Příbram IV

Tel.:   318 637 777
Fax:   318 637 777
Mobil: 602 757 777
          776 757 777
e-mail: info@pilny-is.cz
 
Patříte k lidem, kteří chtějí stavět? Od chvíle, kdy se rozhodnete pro stavbu jsme připraveni Vám pomoci a zajistit Vám kompletní servis s přípravou stavby. V průběhu celé investiční výstavby je nutné projít zdlouhavou cestou, než se dostanete k vysněnému cíli. Kompletní inženýring zahrnuje řadu činností bez kterých nelze stavbu zdárně provést. Vznikající problémy s přípravou a realizací stavby raději ihned na počátku eliminujte a delegujte profesionálům. Šetřete časem, penězi a starostmi.

Specifikace, určení základních cílů a požadavků na stavbu, výběr lokality a pozemku, to vše je předehrou celého cyklu výstavby.

Zajištění projektové dokumentace, získání množství vyjádření, stanovisek, povolení, posudků, souhlasů vlastníků, výpisů z KN, vynětí ze ZPF a dalších odborností vede k dílčímu cíli, který se nazývá stavební povolení. Stavebním povolením, ale cesta výstavby zcela nekončí.

Přicházejí další potřebné práce spojené s vlastní realizací stavby. Výběr zhotovitele, smluvní ujednání, koordinace, kontrola postupu výstavby, termínů a financí. Při výstavbě často dochází k překračování rozpočtů a nárůstu celkových nákladů stavby. Stále větší zájem stavebníků a investorů ukazuje na význam výkonu technického dozoru investora.

Po dokončení realizace je nutné provést kontrolu zjištěných vad a nedodělků, vyklizení staveniště, požádat o kolaudační souhlas, zapsat stavbu do katastru nemovitostí. Úplným závěrem je předání celkové agendy objednateli.

Naše zkušenosti, kontakty, rychlost a profesionalita Vám zajistí hladký průběh všech jednotlivých etap investiční výstavby. Ušetřenou energii tak můžete věnovat něčemu užitečnějšímu a Vám příjemnějšímu.

Priorita je spokojený zákazník.

Potřebujete nás?     Kontaktujte nás!
 
Copyright © 2007 PILNÝ - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design by DIRTECHO MEDIA s.r.o.